Wijziging PostgreSQL backup script

In het door ons gebruikte backup script for PostgreSQL databases is een wijziging doorgevoerd die onnodige foutmeldingen moet verminderen. Het script itereert door /etc/postgresql/ heen en zoekt daar naar databases en clusters. Van de gevonden clusters wordt gekeken of die in een ignorelist staat, en zo niet wordt het cluster geback-upt. Voor clusters die niet online […]

Toevoeging NSClient++ aan Windows hosts via Puppet

De door ons beheerde Windows machines maken sinds enkele maanden gebruik van Puppet. Voor de monitoring wordt daarbij gebruik gemaakt van NSClient++. De NSClient++ daemon is in het verleden handmatig geinstalleerd. Per heden is de installatie en configuratie daarvan overgedragen aan Puppet. Dat heeft de volgende implicaties: Configuratiefile nsclient.ini valt nu onder beheer van Puppet. […]

Verwijderen work-around voor Debian Bug 827444 bij machines met Debian release 8.6 en hoger.

In de huidige laatste point release van Debian, versie 8.5, zit een bug in de Apache2 SystemD configuratiebestanden. Hierdoor geeft systemctl status apache2 een onjuiste status terug. Hierdoor kan het zijn dat systemctl aangeeft dat Apache2 draait, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Dit is door ons gemeld aan Debian en bekend onder […]

Uitschakelen TLS certificaat controle webmail diensten

Op machines met het Plesk Control Panel is per heden TLS certificaat controle uitgeschakelt bij communicatie met het Sieve filter. Sieve is een protocol waarmee e-mail applicaties en webmail diensten server-side filterregels kunnen toepassen. De communicatie met Sieve vindt plaats over localhost. Met de upgrade naar PHP 5.6, waarbij standaard SSL certificaat validatie aan staat, […]